Ochrana osobních údajů

KONZULTA Brno, a.s. přistupuje k ochraně osobních údajů s plnou vážností a v souladu se zákonem.

V případě, že se obec nebo jiný subjekt stane objednatelem služby InfoKanál, je za účelem ochrany osobních údajů, které jsou společností KONZULTA Brno, a.s. zpracovávané v rámci služby InfoKanál, uzavřena mezi objednatelem služby a společností KONZULTA Brno, a.s. smlouva o ochraně osobních údajů.

Obec nebo jiný subjekt je v případě využívání služby InfoKanál správcem osobních údajů, které využívá za účelem podávání informací občanům prostřednictvím různých komunikačních kanálů: SMS, hlasové zprávy, e-mail, mobilní aplikace.

Jaké údaje jsou zpracovávány a jaké možnosti má registrující se do služby InfoKanál lze podrobněji nahlédnout zde

Pro případ stažení mobilní aplikace InfoKanál podrobnější informace o zpracování osobních údajů zde