Politika ochrany osobních údajů

Mobilní aplikace InfoKanál

Mobilní aplikace InfoKanál zpracovává na základě Vašeho souhlasu osobní údaje pro účely doručování informačních zpráv na registrované telefonní číslo.

Zpracovávanými údaji jsou Vaše telefonní číslo, identifikace mobilního zařízení, na kterém se do aplikace registrujete a informace o Vašem využívání aplikace. Využití této aplikace a poskytnutí údajů je zcela dobrovolné. Souhlas nejste povinni udělit a své osobní údaje nejste povinni poskytnout, bez poskytnutí údajů a udělení souhlasu však není možná Vaše registrace do aplikace.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vaší registrace v aplikaci, kterou můžete kdykoli zrušit a svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a zrušení registrace v aplikaci však neruší posílání SMS zpráv pro dané mobilní číslo.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích jsou po dobu 6 měsíců uchovávány provozní údaje o zprávách zaslaných do aplikace na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci mobilní aplikace InfoKanál a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci mobilní aplikace InfoKanál a uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat zde.

V případě změny politiky ochrany osobních údajů, zveřejníme aktuální změny na tuto webovou stránku.