O projektu
InfoKanál – přímý komunikační kanál samospráv s občany – nejjednodušší způsob komunikace a bez prodlení!
Komplexní komunikace pomocí SMS, e-mailů a push notifikací.
InfoKanál je moderní systém komunikace a nabízí k využití širokou škálu komunikačních kanálů:
InfoKanál umožňuje samosprávám profesionálně komunikovat již od roku 2003, tedy nejdéle na českém trhu, a do systému tak snadno zapojuje obce, města, městské části, mikroregiony, kraje, školy, spolky, komerční partnery obcí, IZS a v neposlední radě občany.
Systém lze bezstarostně a pohodlně ovládat pomocí jakéhokoliv počítače s připojením na internet nebo alternativně pomocí mobilního telefonu bez připojení k internetu v době krizových situací.