O projekte
InfoKanál – priamy komunikačný kanál medzi samosprávou a občanmi – najjednoduchší spôsob komunikácie, okamžite a hneď!
Komplexná komunikácia pomocou SMS, emailov a push notifikácií.
InfoKanál je moderný systém komunikácie, ktorý ponúka širokú škálu komunikačných kanálov:
InfoKanál umožňuje samosprávam profesionálne komunikovať už od roku 2003 a do systému tak dokáže rýchlo a jednoducho zapojiť obce, mestá, mestské časti, mikroregióny, kraje, školy, spolky, komerčných partnerov obcí, záchranné zložky, ale predovšetkým občanov.
Systém je možné bezstarostne a pohodlne ovládať pomocou akéhokoľvek počítača s pripojením na internet, alebo aj alternatívne pomocou mobilného telefónu bez pripojenia k internetu počas krízových situácií.