Poskytněte občanům aktuální a cílené informace!
Dnešní občané informačního věku musí neustále čelit návalu informací, a proto je pro ně stále obtížnější aktivně sledovat veškeré dění kolem sebe. Samosprávy zase hledají komplexní komunikační kanál, který by spojoval všechny možnosti moderní komunikace.
InfoKanál představuje pro samosprávu nástroj, s jehož pomocí mohou profesionálně komunikovat prostřednictvím SMS nebo hlasových zpráv, emailů nebo mobilní aplikace. InfoKanál umožňuje do komunikačního systému snadno zapojit obce, města, městské části, mikroregiony, kraje, IZS, komerční partnery obcí, školy, školky, spolky a v neposlední radě občany, kterým umožňuje, aby si sami vybrali, které informace je zajímají, jednoduše se k jejich odběru přihlásili a pak dostávali informace kdykoliv a kdekoliv.