Poskytnite občanom aktuálne a cielené informácie!
Dnešní občania informačného veku musia neustále čeliť návalu informácií, a preto je pre nich stále ťažšie aktívne sledovať dianie okolo seba. Samosprávy zase hľadajú komplexný komunikačný kanál, ktorý by spájal všetky možnosti modernej komunikácie.
InfoKanál predstavuje pre samosprávu nástroj, pomocou ktorého môžu profesionálne komunikovať prostredníctvom SMS alebo hlasových správ, emailov alebo mobilnej aplikácie. InfoKanál umožňuje do komunikačného systému veľmi jednoducho zapojiť obce, mestá, mestské časti, mikroregióny, kraje, záchranný systém, komerčných partnerov obcí, školy, škôlky, spolky a v neposlednom rade občanov, ktorým umožňuje, aby si sami vybrali, ktoré informácie ich zaujímajú, jednoducho sa k ich odberu prihlásili a následne dostávali informácie kdekoľvek a kedykoľvek.