SMS InfoKanál
www.infokanal.cz | skolni.infokanal.cz tiske-mailnápověda
Kunín - Registrace k odběru zpráv

Pokud jste již k odběru zpráv registrován(a), můžete po zadání Vašeho telefonního čísla registraci upravit nebo zrušit.

Služba SMS InfoKanál je určena pro občany obce Kunín ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci, jako jsou kulturní a další akce. Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat osobně nebo písemně na obecním úřadě. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky. Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo popisné, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení). Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz. Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo. Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat Obecní úřad Kunín, obec@kunin.cz, tel.: +420 556 731 046, pověřence pro ochranu osobních údajů obce Tomáše Bíbrlíka, poverenec.gdpr@odersko.cz, tel.: +420 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Pole označená * jsou povinná
 Tel. číslo pro zasílání SMS:  *
Copyright © 2009 - 2019, KONZULTA Brno, a.s.