INFOKANÁL | Studie

Studie připravenosti měst a obcí na přímou komunikaci s občanem - II. ročník

Studii na téma "Průzkum připravenosti měst a obcí na elektronickou komunikaci s občanem" vydali Qbizm technologies a sdružení TUESDAY Business Network. Mapuje současný stav využívání přímých komunikačních kanálů mezi občany a státní správou a odhaduje směr dalšího vývoje v této oblasti.

Praha, 3. dubna 2008 - Studie "Průzkum připravenosti měst a obcí na e-komunikaci s občanem", kterou dnes vydali poskytovatel řešení v oboru podnikových informačních systémů Qbizm technologies a sdružení technologických podnikatelů TUESDAY Business Network, přináší shrnutí současného stavu využití moderních technologií v komunikaci státní správy a samosprávy s občany a přináší odhad dalšího vývoje. Průzkum ukázal, že roste zájem obcí o tuto formu výměny informací, a to zejména v oblastech krizové komunikace, tedy při povodních, haváriích nebo výpadcích vody a energií, i při poskytování údajů všeobecného charakteru.

Studie potvrdila rostoucí důležitost tohoto tématu mezi radnicemi, které je oproti roku 2005 aktuální už i pro malé obce do 2 tisíc obyvatel. Tento typ obcí zaznamenal největší nárůst (na 58 %), vysoká účast je i mezi městy nad 10 tisíc obyvatel (13,2 %). Mezi respondenty došlo k významnému zvýšení zájmu o využití e-mailových zpravodajů (30 %) a SMS zpráv na mobilní telefon občanů (25 %). Tyto dva moderní komunikační kanály se dále jeví jako nejperspektivnější, protože např. o zavedení SMS zpráv v následujících dvou letech uvažuje 52 % dotázaných, tedy nejvíce ze všech.

Fenomén mobilního telefonu zásadně mění způsob, jakým pracujeme s informacemi a komunikujeme s okolním světem, komentuje výsledky průzkumu marketingová ředitelka sdružení TUESDAY Business Network Petra Hubačová. Stalo se z něj všudypřítomné a snadno dostupné zařízení, pomocí něhož nejen telefonujeme a organizujeme svůj čas, ale také platíme za služby, jako například jízdenky v MHD, parkování a podobně.

Radnice si většinou s novými ekanály neví rady a jsou hladové po zkušenostech z jiných obcí. Oproti roku 2005 je zde však již dostatek vzorů a konkrétních zkušeností z řady progresivnějších měst, u nichž se další obce mohou inspirovat. – řekl Petr Ulrich, předseda představenstva Qbizm technologies, a.s.

Studii uzavírá praktický průvodce zavedení SMS komunikace ve městech a obcích. Snaží se na příkladech případových studií identifikovat správné a chybné postupy při zavedení tohoto komunikačního prostředku.

Uvědomujeme si vysoké pracovní vytížení představitelů samosprávy měst a obcí, zejména pak těch v malých obcích, pro které je tato práce zpravidla spíše řeholí, již se jen málokdo odhodlá podstoupit. Rádi bychom proto všem zúčastněným touto cestou poděkovali, že si v řadě jiných priorit našli čas také na náš průzkum.

Celé znění Studie připravenosti si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru