INFOKANÁL | Detail reference

Dačice - případová studie SMS InfoKanál

http://www.dacice.cz

Město Dačice leží na Moravské Dyji, v nejjižnějším cípu Českomoravské vrchoviny v okrese Jindřichův Hradec. K 31.12. roku 2002 mělo město 7.954 obyvatel.

Dačice jsou přirozeným centrem jihozápadní Moravy. Je to dáno nejen jejich polohou, ale i množstvím služeb, které jsou zde k dispozici. Nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům moderní současnost, toulky historií, pohodu, klid a procházky téměř nedotčenou přírodou. V minulých letech realizovaná plynofikace města, dokončení kanalizace a vybudování čističky odpadních vod příznivě ovlivnily nejen čistotu ovzduší, ale i kvalitu vody v Moravské Dyji. Není to pouze klidná řeka, jak by se na první pohled zdálo, ale umí způsobit i nemalé problémy, jak to dokázala v roce 2002 při povodních, které zasáhly nejen naše území, ale i rakouskou stranu.

Dačická radnice proto řešila otázku krizové komunikace s občany v případě povodní a jiných krizových událostí. Dačice v současné době disponují tištěným Zpravodajem a rádiovým rozhlasem, který byl doplněn o možnost zasílání informativních SMS v případě krize. To je zejména důležité pro obyvatele, kteří nejsou v době krize fyzicky ve městě nebo nemají přístup k informacím z rádiového rozhlasu a konkrétním informacím z médií.

Vysílání SMS InfoKanálu bude průběžně používáno pro informování obyvatel o důležitých událostech jako např. výpadek proudu, dodávky vody apod. Tyto průběžně zasílané zprávy splňují požadovanou informovanost občanů a navíc neustále testují funkčnost systému, na který si občané zvykají.

Z nabídky služby SMS InfoKanál zvolila dačická radnice kombinaci Základního modulu s modulem Témata. Jako první téma bylo zvoleno téma "Krize".

Informovanost občanů o nové službě je zajištěna inzercí a články ve Zpravodaji města a jeho webových stránkách.

Město Dačice nabízí služby SMS InfoKanálu občanům bezplatně. Občané mají možnost kdykoliv se do SMS vysílání ze svého mobilního telefonu přihlásit a odhlásit.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru