INFOKANÁL | Detail reference

Hrádek nad Nisou - případová studie SMS InfoKanál

http://www.hradek.cz

Město Hrádek nad Nisou se svými 7.400 obyvateli leží na hranici tří států na severu Čech. Město obsahuje 9 městských částí a vzhledem k výhodné geografické a dopravní poloze na styku hranic ČR, Polska a SRN a navíc v blízkosti geografického těžiště hustě zalidněného a silně industrializovaného prostoru tzv. Euroregionu Nisa, má velice příznivé předpoklady pro rozvoj ekonomické prosperity.

Hrádek nad Nisou se nachází díky řece Nise v povodňové zóně, která vyžaduje zvýšenou pozornost zastupitelstva. Právě povodňové plány, krizová komunikace a alternativa k městskému rozhlasu vedla město Hrádek nad Nisou k pořízení služby SMS InfoKanál (www.infokanal.cz). Služba SMS InfoKanál byla vybrána z několika konkurenčních nabídek pro svou adresnost potřebám úřadu. Z nabídky modulů SMS InfoKanálu město zvolilo kromě "základního modulu" také modul "skupiny" a "uživatelé".

Základní modul slouží občanům k snadné registraci a úřadu k vlastnímu SMS vysílání, zatímco moduly "skupiny" a "uživatelé" jsou směrovány spíše pro interní použití městského úřadu.

Pomocí modulu "skupiny" je v rámci krizového řízení možné pro různé situace nastavit správný tok informací k odpovědným osobám. Např. skupina obsahující zástupce požárníků, městské policie, jednotlivé radní atd. Tito všichni lidé by měli být pomocí SMS včas a jednotným způsobem informováni o nastalé situaci.

Vzhledem různorodosti krizových situací může nyní město Hrádek nad Nisou pomocí modulu "uživatelé" snadno distribuovat pravomoci a přístup k SMS vysílání také mezi jednotlivé odpovědné osoby úřadu. V kombinaci s možností "mobilních odesílatelů" (SMS vysílání lze realizovat také pomocí registrovaného mobilního telefonu, což je obzvláště výhodné v krizových situacích, kdy není čas a prostor pro připojení k Internetu) je nyní možné dát prostor k SMS vysílání např. také veliteli hasičů, hygienikovi, konkrétním radním, vedoucím odborů apod. Tito uživatelé pak mají svá vlastní přístupová práva do vysílací části SMS InfoKanálu a s nimi spojená omezení dle politiky úřadu.

Město Hrádek nad Nisou nabízí služby SMS InfoKanálu občanům bezplatně. Občané mají možnost kdykoliv se do SMS vysílání ze svého mobilního telefonu přihlásit a odhlásit.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru