INFOKANÁL | Detail reference

Brno Útěchov - případová studie SMS InfoKanál

http://www.brno-utechov.cz

Útěchov, původně zemědělské sídlo označované v historických mapách také Tři dvory u Útěchova, se postupně měnil v obytnou lokalitu a v současnosti je sídelním územím a rekreační oblastí brněnské aglomerace. V městské části Útěchov žije 525 trvale bydlících občanů. Toto číslo by mělo vzrůst až na 700 obyvatel. Společně s přechodnými rekreanty je plánován jeden tisíc obyvatel pro tuto městskou část. Trend je v přibývání mladší generace.

Většina obyvatel Útěchova tráví pracovní den v centru Brna, tedy mimo dění své městské části. Jedním z prvních kroků nového starosty bylo zlepšit komunikaci se svými občany a zvýšit tak jejich informovanost a angažovanost.

Útěchov využívá z nabídky SMS InfoKanálu základní modul v kombinaci s modulem "ankety".

Základní modul slouží občanům ke snadné registraci a úřadu k vlastnímu SMS vysílání. Pomocí modulu "ankety" má pak úřad možnost operativně vypisovat libovolné množství SMS anket a minireferend.

SMS ankety mají za cíl zapojit občany do komunální politiky a v rámci principů e-government jim tak umožnit vyjadřovat se k věcem veřejným, které se jich bytostně týkají. Pro radnici jsou pak výsledky SMS anket vodítkem při rozhodování.

Informovanost občanů o nové službě je zajištěna inzercí v Útěchovském zpravodaji, na internetových stránkách městské části, vývěsce a formou informačního letáku do schránek všech občanů.

Městská část Brno - Útěchov nabízí služby SMS InfoKanálu občanům bezplatně. Občané mají možnost kdykoliv se do SMS vysílání ze svého mobilního telefonu přihlásit a odhlásit.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru