INFOKANÁL | Detail reference

Ústí nad Labem - případová studie SMS InfoKanál

http://www.mag-ul.cz

Krizové SMS se osvědčily

Po velkém požáru ve Spolchemii jsme hledali způsob, jak rychleji a efektivněji informovat veřejnost. Krizové SMS zprávy se osvědčily a dnes je jasné, že to byl dobrý nápad, říká primátor Mgr. Petr Gandalovič

Krajské a deváté největší město v České republice, Ústí nad Labem, leží nedaleko německých hranic, asi 100 km od Prahy. Se svými 100.000 obyvateli plní dnes toto průmyslové centrum úlohu administrativního střediska regionální správy severních Čech. Městem protéká řeka Labe.

Ústí nad Labem je díky řece Labe umístěno v prvním povodňovém pásmu a s rizikem povodní má již své neblahé zkušenosti. Kromě rizika povodní zde může být také riziko např. požárů, úniku čpavku z místního zimního stadionu nebo havárie chemičky atd., podobně jako i v jiných městech.

Představitelé města Ústí nad Labem se velmi pečlivě zabývají otázkou prevence, krizového řízení a krizové komunikace.

U větších měst je obecně při absenci místního rozhlasu velmi obtížné komunikovat např. s tisíci obyvatel sídlišť a efektivně jim předávat instrukce o tom, jak se v nastalé situaci chovat. Jsou případy, kdy se instrukce pomocí megafonů z projíždějících policejních aut zcela míjí účinkem - lidé neslyší, nerozumí, nechápou - navíc vzniká panika.

Z výše uvedených důvodů se Odbor mimořádných událostí ústeckého magistrátu rozhodl hledat řešení, jak efektivně informovat své občany o konkrétním nebezpečí. Z nabízených možností se jako jedna z možných jevila komunikace pomocí SMS zpráv na mobilní telefony občanů.

Ústecký magistrát se po zvážení nabídky konkurenčních služeb rozhodl pro službu SMS InfoKanál (www.infokanal.cz), protože nejlépe pokrývala řešení požadované problematiky.

Služba je ústeckým občanům magistrátem nabízena zdarma. Občané mají možnost kdykoliv se do krizového SMS vysílání magistrátu ze svého mobilního telefonu přihlásit a odhlásit.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru