INFOKANÁL | Detail reference

Praha 19 - případová studie SMS InfoKanál

http://www.praha19.cz

Vše, co víme o naší společnosti a našem světě, poznáváme prostřednictvím médií
Niklas Luhmann

Městská část Praha 19 leží 278 m nad mořem na severovýchodním okraji Prahy a od centra je vzdálena 10 km. Název můžeme nalézt na dobových mapách a historických údajích jako Quele, Gbel, Gbelle. Některé historické anály označují vznik názvu podle toho, že zde byly vydatné prameny, jiné udávají, že se krajina svažovala do středu Kbel a proto připomínala kbelík. V roce 1674 vznikla tzv. Svatováclavská cesta, která vedla z Karlína přes Kbely až do Mladé Boleslavi a zdobilo ji celkem 44 barokních kapliček s trojúhelníkovými štíty. V roce 1722 přešly Kbely v držení rodu Černínů a s nimi nastal rozvoj obce. V roce 1758 byl dán do provozu pivovar, v roce 1827 postavena cihelna, v roce 1863 továrna na krycí lepenku a v roce 1896 druhá cihelna. Tím obec Kbely postupně ztrácela původně zemědělský a pomalu dostávala průmyslový charakter.

Obec Kbely se stala samostatnou v roce 1895. Posledním majitelem Kbel byl Otakar Černín, prominentní osobnost, pozdější c. k. rakouský ministr zahraničí. Po první světové válce vznikly ve Kbelích dva, v současnosti nejvýznamnější podniky - v roce 1921 hlavní letecké dílny, dnes Letecké opravny Kbely a v roce 1926 Vojenské telegrafní dílny, dnes Pal a. s..

Pojem Kbely je nesmazatelně zapsán v historii našeho letectví, neboť brzy po skončení první světové války zde bylo vybudováno letiště a již v roce 1920 byla zahájena civilní letecká doprava a vysílání československého rozhlasu. Během 2. světové války byly Kbely obsazeny německou armádou a to hlavně příslušníky Luftwaffe,s ohledem na místní kasárna a hlavně jimi využívané letiště. Smutnou událostí v historii Kbel je nálet spojeneckých bombardérů dne 25. března 1945, kdy na území obce a v blízkém okolí přišlo o život nebo bylo zraněno několik stovek obyvatel.

V polovině 50. let se ve Kbelích začalo s výstavbou dvou sídlišť, a to znamenalo velký nárůst obyvatel. Významnou událostí také bylo v září 1961 otevření základní experimentální školy - první v republice. Od 1. ledna 1968 se Kbely staly součástí Hlavního města Prahy a na podzim téhož roku bylo otevřeno Vojenské historické muzeum na letišti ve Kbelích, které významně doplňuje celkovou charakteristiku i dnešní městské části a jehož branami každoročně projde mnoho milovníků nejen letectví z celého světa.

V současné době mají Kbely charakter klidové zóny města s kompletně vybudovanou infrastrukturou. Začíná se rozvíjet bytová zástavba, což sebou přináší i rozvoj soukromého podnikatelského sektoru.

Od 01.04.2008 byla z rozhodnutí starosty MČ Praha19 Pavla Žďárského v rámci podpory informovanosti občanů o věcech veřejných spuštěna nová nadstandardní služba, která umožňuje přihlášeným uživatelům se nechat informovat pomocí krátkých textových zpráv (SMS) o dění v obci.

Dnes již je pryč doba, kdy ve chvíli hlášení obecního rozhlasu opadne veškerý život a každý se snaží pochytat přes hlomoz automobilů, hlasitou hudbu souseda a výskot dětí co nejvíce informací z hlášení sto metrů vzdáleného rozhlasu, aby věděl, co že se to vlastně děje.

Radnice v rámci systému zasílá informace o výlukách autobusů, o problémech s dodávkami vody, elektřiny, informace o dopravních nehodách nebo uzávěrách, rychlé a srozumitelné šíření informací o potencionálním nebezpečí, které může obyvatelům obce přímo hrozit. Prostřednictvím tohoto moderního doplňku tištěných zpravodajů, internetových stránek města a obecního rozhlasu se občan dozví o možných rizicích pár vteřin po zjištění těchto informací radnicí, a tudíž je nepoměrně vyšší možnost učinění účelných opatření a záchrany života a zdraví informovaných osob.

Samozřejmě dalšími možnostmi využití tohoto SMS terminálu jsou i další informace o veřejném životě obce, ale důraz je vždy kladen na jeden z hlavních požadavků služby, a to že tato služba nesmí občana obtěžovat. A bude-li? Pak ji můžete kdykoliv odhlásit.

A co občan platí? NIC. Pouze jednu registrační SMS v tarifu operátora, a pak už nic. Veškeré závazky za provozování této služby na sebe bere radnice, což je nadstandardní služba pro občany Kbel. Dobrá cena za informace, které mají leckdy cenu zlata a mohou občanům třeba zachránit život.

Jedinou otázkou,která zůstává je, co musí občan udělat, aby mu byly informace zasílány? Stačí jen na svém mobilním telefonu napsat registrační kód, zaslat na registrační telefon, a tím získat kompletní registraci a následně i popisované informace.

SMS Infokanál se v rámci MČ Praha 19 velice osvědčil a dnes je registrováno cca 400 uživatelů této služby. O úspěšnosti služby svědčí kladné ohlasy jak od uživatelů, tak i od autorů sdělení, které bylo komunikováno.

Obzvláště v rámci dopravněbezpečnostní či bezpečnostní situace bylo zaznamenáno velmi rychlé a hlavně přesné komunikování problému k registrovaným občanům, a pak dále až k širokému společenskému zveřejnění a dosažení bezpečnostního cíle.

I obslužnost těch nejslabších jako zdravotně postižených a seniorů, kteří dříve vzhledem k určitým fyzickým omezením měli problém s rychlou a přesnou informovaností je velmi ulehčena právě díky službě SMS Infokanálu. A v této době jsou právě u těchto skupin prověřovány možnosti dalšího využití, které budou v následné době zvažovány.

Obecně nelze než službu SMS Infokanál doporučit, jelikož díky ní je opět o něco zřejmější, že MČ Praha 19 je zde pro občany.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru