INFOKANÁL | Detail reference

Týn nad Vltavou - případová studie SMS InfoKanál

http://www.tnv.cz

Město Týn nad Vltavou je obcí střední velikosti – 4303 ha v nadmořské výšce 362 mnm a má cca 8 300 obyvatel s věkovým průměrem 35,5 let. Zároveň je od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností (OSRP) a pověřeným obecním úřadem. Správní obvod v oblasti státní správy v životním prostředí v současné době zahrnuje mimo Města Týn nad Vltavou také správní obvody dalších 13 samosprávných obcí, jmenovitě Bečice, Čenkov u Bechyně , Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Všemyslice a Žimutice s celkovým počtem 13.800 občanů (včetně Týna nad Vltavou). Celková výměra správního obvodu činí 26.242 ha.

Oblast Vltavotýnska tvoří přechod severního okraje budějovické pánve a západního okraje třeboňské pánve do mírně zvlněné Táborské pahorkatiny na severu. Ze severozápadní strany zasahují do správního obvodu Písecké hory, směrem jihozápadním se relief terénu svažuje do poměrně rovinaté Vodňanské (Blatské) pánve.

Město Týn nad Vltavou je díky své těsné blízkosti k řekám Vltava a Lužnice vystaveno ohrožení povodněmi, což po představitelích města vyžaduje zvýšený důraz na možnost komunikace s občany zejména v době těchto mimořádných událostí. Představitelé města se proto rozhodli jako jeden z dalších komunikačních kanálů s občany zavést systém SMS InfoKanál..městský rozhlas “do kapsy”( www.infokanal.cz ), který se již osvědčil u jiných měst.

Tato služba je v Týně nad Vltavou doplňkem Jednotného systému vyrozumění a varování obyvatelstva. Hlavním cílem této služby zůstává varování obyvatel při vzniku krizových situací. Průběžně je tento systém využíván i pro předávání důležitých informací občanům při vzniku různých krizových situací, omezení, která mají vliv na běžný chod města a týkající se i života občanů města ( omezení v dopravě, službách, dodávkách elektrické energie, vody, různé uzavírky a dalších). Registrovat se po dobu pobytu v Týně nad Vltavou mohou i občané, kteří zde nejsou trvale hlášeni, ale zdržují se zde na rekreaci, táborech, u příbuzných apod

Službu, která v obci funguje od počátku roku 2004 po 2 letech provozu využívá cca 22% rodin.

Týn nad Vltavou nabízí služby SMS InfoKanálu..městského rozhlasu “do kapsy” občanům bezplatně. Občané mají možnost kdykoliv se do SMS vysílání ze svého mobilního telefonu přihlásit a odhlásit a být tak pro případ mimořádných událostí v kontaktu se starostou města a s orgány krizového řízení.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru