INFOKANÁL | Detail reference

Praha 6 - případová studie SMS InfoKanál

http://www.praha6.cz

Městská část Praha 6 pokrývá území více jak 41 km2 a se svými více než 100 tisíci obyvateli se řadí k největším městům v České republice. V rámci hlavního města je Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinou hlavního města Prahy. Rozkládá se od hranic historického centra Prahy až k okrajovým oblastem města a v rámci svého území zahrnuje všechny druhy zástavby, od barokních hradeb středověké Prahy, přes sevřené bloky činžovních domů, kultivovaná panelová sídliště až po zajímavé části typické vesnické zástavby. To vše je doplněno rámcem zeleně, přírodních parků a terénních útvarů, které vytvářejí velmi žádaný prostor pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastupitelstva.

V loňském roce to bylo osmdesát pět let, kdy bylo rozhodnuto, že se převážná část území, tvořící dnešní Městskou část Praha 6, stane součástí hlavního města. 4. září roku 1920 podepsal totiž první prezident Československé republiky T.G.Masaryk zákon č. 144/1920, kterým se sedm z deseti katastrálních území dnešní Městské části Praha 6 – Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Liboc – staly součástí hlavního města. Tento den (4. září) proto radnice Prahy 6 vnímá jako den vzniku městské části, která je dnes jednou z nejžádanějších pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastoupení nejen v hlavním městě, ale i v rámci celé republiky.

V současné době se skládá z katastrálních obvodů Dejvice, Bubeneč, Břevnov, Hradčany, Střešovice, Sedlec, Liboc, Vokovice, Veleslavín a Ruzyně. K Praze 6 jsou z hlediska výkonu státní správy přičleněny obce Suchdol, Lysolaje, Nebušice a Přední Kopanina s vlastními obecními zastupitelstvy.

Jednou z částí je např. také Divoká Šárka. Tato romantická oblast, , jejíž rozmanité přírodní spektrum je domovem různých druhů flóry a fauny, se jako první pražská lokalita stala chráněným přírodním útvarem, přesně 26. listopadu 1964. Přírodní rezervací bylo toto území o rozloze 25,34 hektaru prohlášeno proto, že představuje velmi zachovalý krajinný celek, cenný z hlediska geologického, botanického, zoologického i archeologického.

Fakt, že je městská část Praha 6 jedním z největších měst v České Republice s sebou přináší spoustu výhod, ale také nevýhod. Jedna z nich je minimální šance na včasnou informovanost všech občanů ať už o krizových situacích /havárie vody, plynu, výluky tramvají, dopravní omezení/,tak o obecných věcech či různých sportovních a kulturních akcích – a tím i zapojení občanu-voličů do dění v jejich okolí.

Radnice Prahy 6 proto soustavně hledá nové, efektivní a netradiční cesty, jak s občany navázat dialog a zatáhnout je “do hry”. Jako jeden z celé řady svých komunikačních kanálů představitelé radnice zvolili službu SMS InfoKanál .. městský rozhlas “do kapsy” (www.infokanal.cz )

Tato služba, založená na principu zasílání SMS zpráv na mobilní telefony občanů, se vhodně doplňuje se stávajícími komunikačními kanály radnice (webové stránky, tištěný zpravodaj, vysílání kabelové televize apod.) a díky tomuto “synergickému sdružení” umožňuje dosáhnout vyšší informovanosti občanů.

Pro volbu služby SMS InfoKanál Pro volbu služby SMS InfoKanál (provozováno společností INFOKANÁL s. r. o.) vedla dobrá zkušenost s provozem této služby v dalších městech a obcích a také její specializace na na oblast samosprávy měst a obcí.

Jako příklad synergie spojení služby SMS InfoKanál s ostatními komunikačními kanály radnice je ne program “Dobrý soused”. Tento program se snaží prezentovat dobrou adresu městské čtvrti, zejména masmediálními prostředky zahrnujícími i vydávání a spolupráci s lokálními periodiky, TV pořadem o Praze 6, internetovou prezentací www.praha6.cz , průzkumy veřejného mínění, anketami a pravidelnými setkáváními se s občany.

Radnice využívá službu SMS InfoKanál pro včasnou informovanost svých občanů zejména při mimořádných událostech (havárie voda, plyn ..) ,dopravních omezeních a obecných zprávách, které jsou svým obsahem pro občany významné a informují ho o nejdůležitějších krocích a záměrech radnice. Přiblížení se k občanům.

Významně se systém SMSek využívá také k pozvánkám na akce pro veřejnost. Radnice zároveň využívá rozšiřující modul ANKETY a hojně také modul SOUTĚŽE.

Radnice Prahy 6 z nabídky služby SMS InfoKanál .. městský rozhlas “do kapsy” (www.infokanal.cz ) využívá moduly Témata, Skupiny, Ankety, Soutěže, Uživatelé a také modul Web pro propojení služby SMS Infokanál s webovými stránkami městské části. Například modul SOUTĚŽE byl efektivně využit při oslavě 100 let Bubenče, kdy mohli návštěvníci díky této službě odpovídat na otázky z pivních tácků a vyhrát tak věcné ceny.

Radnice je ve své komunikaci s občany velmi aktivní a vynalézavá, snad i proto jsou do této služby za pouhé dva roky působení zapojena již 3% rodin, což je při velikosti této městské části a jejího kontextu dobrým výsledkem.Nárůst nových registrací postupně kopíruje jednotlivé informační a propagační akce radnice a dál pokračuje.

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma.

aktualizováno: 26.11.2020 Vytisknout Zpět Nahoru